Akademisk kompetanse i smb-bedrifter

Publisert 

Akademikerne, NHO, HSH og Bedriftsforbundet ønsker å bidra til økt bevissthet og kunnskap om SMBenes bruk av kompetanse. Organisasjonene har i fellesskap skrevet brev til Nærings- og handelsdepartementet hvor det foreslås at dette spørsmålet inkluderes i det pågående arbeid med å utforme regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter.

Norge som kunnskapsnasjon må forvalte kompetanse på en slik måte at alle deler av næringslivet nyttiggjør seg denne, og myndighetene og næringslivsorganisasjonene har en rolle i forhold til å tilrettelegge for dette. 

Tilstrekkelig, kvalifisert og kompetent arbeidskraft er en av de viktigste rammebetingelsene for innovasjon i næringslivet. Dette dreier seg både om tilgangen på arbeidskraft til bedriftene. kunnskap om kompetansen hos bedriftseiere og kunnskap om næringslivet/bedriftene hos den enkelte. En annen viktig side ved dette er også entreprenørskapsdimensjonen i utdanningene - dvs. i hvilken grad og hvordan de ulike utdanninger vektlegger entreprenørskap.