- Krever utvalg for å utrede bedre sikkerhetsnett

Publisert 

Dårlige ordninger ved sykdom og arbeidsledighet er den største barrieren mot å starte egen virksomhet, viser ny undersøkelse. – Nå må vi tenke nytt om de sosiale ordningene. Jeg vil be arbeidsministeren om å sette ned et utvalg for å gjennomgå dette, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

- Krever utvalg for å utrede bedre sikkerhetsnett

Undersøkelsen, gjennomført av Respons Analyse blant 3.000 næringsdrivende akademikere, viser store mangler i det sosiale sikkerhetsnettet. De største er mangelfulle rettigheter ved sykdom (62 prosent), administrative byrder (53 prosent) og økonomisk usikkerhet (48 prosent). 84 prosent mener at den største fordelen ved å være selvstendig er at man kan styre egen hverdag, mens 58 prosent mener at de får brukt egen fagkompetanse på en god måte.

- Norge trenger mer nyskaping og flere selvstendig næringsdrivende. Når så mange er bekymret for dårlige sosiale rettigheter og inntektsbortfall, er det et stort problem. Når det gjelder pensjon, er tiden overmoden for å endre reglene slik at alle yrkesutøvere Norge får like muligheter til pensjonssparing. I dag kan arbeidstakere få satt av opptil 25 prosent av lønnen til pensjon, mens næringsdrivende bare kan sette av fire, sier Aarbakke.

Akademikerne ber nå arbeidsministeren om å sette ned et offentlig utvalg for å se på de selvstendige næringsdrivendes situasjon. Aarbakke ønsker en bred gjennomgang av dagens rettigheter og forslag til forbedringer.

- I det moderne arbeidslivet vil vi få flere og flere selvstendig næringsdrivende, og vi trenger nytenking om sikkerhetsnettet. Vi må se på forskjellene mellom det å være ansatt og det å jobbe for seg selv, samt tiltak for å løse utfordringene. Alt kan ikke løses av det offentlige, men myndighetene kan lage gode insentiver for at løsninger kommer på plass. Jeg savner forsikringsbransjen som en aktiv aktør, sier Aarbakke.

Nærmere 10 prosent av Akademikernes medlemmer er til enhver tid selvstendig næringsdrivende. Dette omfatter alt fra tradisjonelt frie yrker som leger, tannleger og psykologer, til gründere med bakgrunn som ingeniører, samfunnsvitere, økonomer eller naturvitere.

- Akademikerne ønsker aktivt å stimulere flere til å starte egen virksomhet av lyst. Selvstendig næringsdrivende bidrar til økt innovasjon, mer verdiskaping, mer fleksibilitet og til et mer mangfoldig arbeidsliv, sier Aarbakke.

For mer informasjon:
Kontakt Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. Tel: 900 69 484.

 

Hele saken kan også leses på siste.no.