- Fornøyd med gründersatsing, men savner bedre sikkerhetsnett

Publisert 

- Det er bra at regjeringen er opptatt av gründere. Flere gründere betyr både vekst og større omstillingsevne. Det som derimot mangler i gründerplanen til regjeringen er å gi gründere bedre sikkerhetsnett. Her er det fortsatt en vei å gå, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

- Fornøyd med gründersatsing, men savner bedre sikkerhetsnett
Knut Aarbakke

Regjeringen la i dag frem sin gründerplan hvor de vil bruke 400 millioner kroner på å gjøre Norge til et bedre gründerland. Akademikerne støtter satsingen, men er også opptatt av å sikre de selvstendig næringsdrivende og gründere grunnleggende rettigheter.

- Grunnleggende velferdsordninger og sikkerhetsnett er en viktig motivasjonsfaktor når man velger tilknytting til arbeidslivet. Det er fremdeles mye som gjenstår med tanke på pensjonssparing og sikring ved inntektsbortfall for de som driver egen næringsvirksomhet slik mange gründere gjør i startfasen, sier Aarbakke.

Akademikerne har tidligere tatt til ordet for en økt satsing på gründere og en rapport Menon skrev i 2012 viste blant annet at akademikere i større grad en andre står bak de raskest voksende foretakene.

- Vi er opptatt av at våre medlemmer skal bli gründere og det er viktig å gjøre Norge til et attraktivt gründerland. Dermed må vi ta tak i en av de største hemskoene for å ta steget fra ansatt til gründer, og det er å sikre de selvstendig næringsdrivende trygghet når det kommer til de grunnleggende rettighetene. På dette området burde Næringsdepartementet hatt et bredere samarbeid med andre departementer, sier Aarbakke.

Pressemelding fra regjeringen om gründerplan (ekstern lenke).

 

Les også