- Få på plass pensjonsreform også for selvstendig næringsdrivende

Publisert 

− Senterpartiet sier de vil slå ring rundt småbedrifter i by og land, og at partiet vil skape arbeid og velferd der folk bor. Det krever en helt annen og mer aktiv politikk overfor gründere og selvstendig næringsdrivende enn den regjeringen fører. Jeg vil utfordre Senterpartiet til å bruke finanskrisen til å skape ny vekst i hele Norge. Da er likestilling mellom lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende når det gjelder pensjon et av de viktigste grepene. Sp har ikke fått gjennomslag for dette i regjeringen til nå. I neste stortingsperiode må det skje, sier leder i Akademikerne Knut Aarbakke.

− Vi vet at det bare blir ny vekst i distriktene gjennom en målrettet satsing på småbedrifter og gründere. I dag er det flere offentlige velferdsordninger som slår svært uheldig ut for selvstendig næringsdrivende. Både når det gjelder sykelønn og pensjon lønner det seg ikke å satse på egenhånd. Det hindrer entreprenørskap og nytt liv, sier Aarbakke.
 
Akademikerne har i lang tid hatt et tett samarbeid med Bondelaget, HSH, Bedriftsforbundet, NARF og Norsk lastebileierforbund for å likestille pensjonsordningene mellom lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende. Organisasjonen har oversendt et konkret lovforslag til Finanskomiteen som i detalj viser hvordan dette kan gjøres med enkle grep.
 
− Jeg vet at Senterpartiet langt på vei er enige med oss, men jeg ser også at partiet ikke har vært i nærheten av å få gjennomslag i denne regjeringsperioden. Finanskrisen vil forhåpentligvis føre til at flere får øynene opp for hvor viktig dette spørsmålet er for ny vekst i hele Norge. Jeg vil utfordre Liv Signe Navarsete til å ta grep for å få saken gjennom i kommende stortingsperiode, sier Aarbakke. 
 
Dette krever Akademikerne:

Pensjonslovene (LOI og LOF) må åpnes slik at selvstendig næringsdrivende får samme rettigheter som lønnsmottakere 

Lov om innskuddspensjon/lov om fortakspensjon må endres slik at det også åpnes for foretak med færre enn to sysselsatte 

Større skattemessig likebehandling mellom selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere, bla med fradrag for pensjonspremien i skattbar næringsinntekt.  
 
For nærmere informasjon:
Marit H. Meyer, kommunikasjonssjef i Akademikerne, mobil 979 53 309