Regjeringens klimapolitikk

Publisert 

Lysbakken reagerer på klimakritikken fra Akademikerne, Unio og YS.

Regjeringens klimapolitikk

Han sier at SV er veldig enig med fagbevegelsen og mener kritikken burde vært rettet mot Arbeiderpartiet.

 

Akademikerne, Unio og YS har liset opp tre områder som de mener Regjeringen bør ta fatt i: Klimalov (en bindende handlingsregel for Norges klimagassutslipp), bruk av skatte- og avgiftsolitikken som verktøy i klimapolitikken og en strategi for grønn næringsutvikling og forskning.

Lysbakken sier at SV er positiv til alle disse tre punktene.

 

Hele artkkelen kan leses i Klassekampen 9/10 side 9.