Krever ny, forsterket klimapolitikk

Publisert 

Fagforeningslederne i Akademikerne, Unio og YS vil ha klimalov.

Krever ny, forsterket klimapolitikk

Klimaspørsmålet var så godt som fraværende i årets valgkamp. Klimapolitikk må være mer enn løsrevne initiativ, skriver Unio-leder Anders Folkestad, leder i YS, Tore Eugen Kvalheim og leder i Akademikerne Knut Aarbakke i siste utgave av Mandag Morgen. De krever i fellesskap økt politisk innsats på klimaområdet.

 

Hele artikkelen kan leses i Mandag Morgen  nr. 32.