Klimakritikk av Flåthen

Publisert 

Unio, YS og Akademikerne sendte onsdag 8. juni et brev til statsminister Jens Stoltenberg om klimaforliket.

Klimakritikk av Flåthen

Bakgrunnen for brevet var LO-lederens glideflukt vekk fra klimaforliket vedtatt i Stortinget i 2008. I brevet uttrykker de tre hovedorganisasjonene fortsatt sterk støtte til klimaforliket, og ber regjeringen se bort fra LO lederens utspill om å ikke kutte i innenlandske utslipp. 

 

Norge har et høyt teknologisk kompetansenivå, finansielle muskler og lang erfaring som energinasjon. Det er derfor ingen grunn til at vi ikke skal vise politisk lederskap når det gjelder å få ned klimagassutslippene nasjonalt. Vi tror at det vil være svært viktig for vår troverdighet og internasjonale anseelse i klimaspørsmålet.?

 

En industri som ikke har vilje og evne til omstilling vil ikke være internasjonalt konkurransedyktig på lang sikt. Vi mener det er viktig å starte omlegging av norsk industri og næringsliv i en grønnere retning så raskt som mulig for å sikre at Norge ikke kommer teknologisk på etterskudd.?

 

Hele brevet til statsministeren ligger nederst i denne saken.