Grønnere skattesystem er populært

Publisert 

En undersøkelse gjennomført av InFact på oppdrag for Akademikerne viser at et grønnere skattesystem er populært i hele befolkningen. - Dette viser at folk flest aksepterer at det skal koste å forurense. Nå er det opp til politikerne, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Blant personer med mastergrad eller høyere svarer hele 54,1 % ja på spørsmålet " Er du villig til å akseptere kraftig økning av avgifter på miljøskadelig forbruk mot at skatt på inntekt reduseres?". Kun 23,1 % i denne gruppen svarer nei. Høyt utdannede er mer positive enn befolkningen uten mastergrad. Blant de spurte uten mastergrad er det like fullt flere som svarer ja enn nei (40,6% mot 33,1%) på dette spørsmålet.

 


Høytutdannede ansatte i privat sektor er mer villige enn høytutdannede ansatte i offentlig sektor til å akseptere en kraftig avgiftsøkning på miljøskadelig forbruk. 62,3 % ja i privat mot 54,6 % i offentlig.

 


- Resultatene er entydige; folk er positive til kraftig avgiftsbelegging av miljøskadelig adferd, dersom det følges opp med reduksjon av skatt på inntekt og formue, sier Aarbakke.

 

 

 

Resultatene kan leses her, lenke. 

 


For nærmere informasjon:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mobil 900 69 484
Marit H. Meyer, kommunikasjonssjef, mobil 979 53 309