Grønne rammebetingelser

Publisert 

Akademikerne arrangerte onsdag 2 september et frokostmøte med tema "Grønne rammebetingelser - hvordan legge til rette for fremtidsrettede næringer" på Hotel Bristol. Grete Sønsteby i Scatek innledet til debatt.

Grønne rammebetingelser

Hun satte søkelyset på hvordan oljeindustriens dominans støvsuger arbeidsmarkedet for innovativ og kompetent arbeidskraft. Innledningen ble etterfulgt av en politisk debatt som langt på vei handlet om skatter og avgifter som miljøpolitiske virkemiddel.