Grønn skattekommisjon oppnevnt

Publisert 

Akademikerne er positiv til at regjeringen har nedsatt grønn skattekommisjon.

Grønn skattekommisjon oppnevnt
Knut Aarbakke

På Finansdepartementets sider kan man lese at sammensetningen av den nye grønne skattekommisjonen nå er klar. Utvalget ble oppnevnt i statsråd 15. august 2014 , og skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter.

- Dette har vi foreslått, og vi er fornøyd med den faglige tyngden utvalget vil ha, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.

Les mer om den grønne skattekommisjonen på Finansdepartementet hjemmesider.