Fra klimamøtet

Publisert 

Unios fagsjef Jon Olav Bjergene følger klimamøtet i København på vegne av Akademikerne og Unio. Han formidler her sine inntrykk av de viktige politiske debattene på møtet.

Fra klimamøtet

Jon Olav Bjergene skriver.

"Klimaforhandlingenes oppstart viste en klar interessemotsetning mellom rike og fattige land. I plenum erklære alle parter vilje til samarbeid og forpliktelse, men en rekke u-land og Kina apellerte til de vestlige lands historiske ansvar for klimagassutslippene, og forlangte større utslippsreduksjoner i vestlige land og finansiering av egne utslippsreduksjoner.

Dette er relevante krav, for lederen av FNs klimapanel, Dr. Pachaury, var helt klar i sin åpningstale.

 

For å holde temperaturøkningen på under to grader, må utslippene begynne å gå ned innen 2015 - og de må være halvert innen 2050. FNs klimapanel anbefaler dessuten en utslippsreduksjon på 20 til 40 prosent innen 2020. Norge er et av de få landene som vil forplikte seg til 40 prosent reduksjon, hvis det blir en ambisiøs avtale i København. EU lover 30 prosent på samme vilkår. USA er svært langt unna med sine 3 prosent (omtalt som 17 prosent, men da er prosentgrunlaget fra 2005 - og ikke 1990 som blant annet Norge og EU bruker). De avanserte utviklingslandene - Kina, India osv. - er heller ikke tilfredstillende konstruktivt på banen med løfter om utslippsreduksjoner, så langt.

 

 

 

En artig og uventet utvikling i USA gir imidlertid forventninger om mer bevegelse der. En av president Obamas hovedutfordringer er at han må få sine løfter om utslippsreduksjon gjennom i kongressen. USAs høyesterette har imidlertid definert CO2-utslipp også om helseproblemer. Presidenten står friere i forhold til kongressen til å iverksette helsepolitiske tiltak enn miljøtiltak. Begge typer tiltak kan imidlertid redusere CO2-utslipp, noe mange mener kan gi president Obama større handlingsrom i forhandlingene.

 

 

 

Heller ikke når det gjelder finansiering av utslippsreduksjoner i u-land foreligger det tilfredstillende og forpliktende utspill. Men det er mange forslag på bordet. Norge har for eksempel foreslått at en del av i-landenes utslippskvoter auksjoneres ut internasjonalt. Mandagens forslag fra Frankrike om en avgift på internasjonale finansielle transaksjoner - ikke ulikt et av Atacks gamle krav - vakte ogsåstor interesse blant delegatene."

 

 

 

Det vil bli lagt ut flere rapporter fra Bjergene i dagene som kommer.