Forsiktig optimist i Cancun

Publisert 

- Stemningen under forhandlingene her har vært mye bedre enn i København, så vi er forsiktige optimister, sier seniorrådgiver Lars Holmer-Hoven.

Forsiktig optimist i Cancun

Lars Holmer-Hoven er Unios og Akademikernes representant i Cancun.

 

Lars har vært i Cancun siden konferansen begynte og vil være der til den slutter den 10.desember. Klimaforhandlingene har ikke vært møtt med særlig høye forventninger. Lars tror det er med på å gjøre stemningen under forhandlingene lettere.

 

- Det er mulig at fraværet av forhåpninger har ført til at forhandlerne og politikerne har senket skuldrene litt, men det skyldes også i stor grad dyktig lederskap av det meksikanske presidentskapet. De har kjørt en åpen og inkluderende rolle fra første stund, og de har vært flinke til å skifte taktikk og metode i forhandlingene når det har vært nødvendig, sier han.

 

Klimalobbying

All verdens organisasjoner og fagforeninger er på plass i Cancun. Fra Norge er det representanter for Sametinget, Stortinget, arbeidstakere, arbeidsgivere, miljøorganisasjoner, bistandsorganisasjoner og ungdomsorganisasjoner. Alle prøver å påvirke resultatet.

 

- Flere og flere delegater er inkludert i landenes offisielle delegasjoner, akkurat som Unio er det i den norske delegasjonen. I tillegg arrangeres det et utall av sidearrangementer hvor det sivile samfunn får anledning til å sette fokus på viktige klimaspørsmål. Alle har et håp om å få sine hjertesaker inn i avtaleteksten, så det foregår hele tiden et aktivt lobbyarbeid opp mot delegasjonene, forteller Lars.

Han forteller at det foregår en diskusjon i Cancun om man i sterkere grad bør involvere observatører fra blant annet sivilsamfunnet i klimaforhandlingene. Lars tror det vil gi avtalen mer tyngde.

 

- Det vil gi en eventuell avtale større legitimitet. Det er en klar parallell til det nasjonale klimaarbeidet. I Norge har arbeidstakerorganisasjonene i lang tid argumentert for at klimapolitikken må inn under det klassiske trepartssamarbeidet, sier Lars.


- Overveldende

Hvordan er det for deg å være i Cancun?

- Det er ganske overveldende å delta på et klimatoppmøte første gang. Det er over 17000 delegater her, og det tar tid å sette seg inn i de kompliserte forhandlingsrundene. Det daglige møteprogrammet er på ca 35 sider. Det har vært en stor fordel å ha møter med den norske delegasjonen, som daglig har gitt oss statusoppdateringer på forhandlingene. I tillegg har vi hatt daglige morgenmøter med internasjonal fagbevegelse, som har virket både koordinerende og informative.

- Hvordan er det å være et sted hvor man forventer at det ikke blir noe gjennombrudd?

- Selv om det ikke blir en bindende avtale, virker det som om mange av politikerne har et sterkt ønske om å oppnå noe substansielt de siste dagene her. Det mest brukte uttrykket her nede er vel "forsiktig optimist", og det beskriver vel stemningen her ganske bra akkurat nå, slutter Lars Holmer-Hoven.

Lars blogger fra Cancun. Les Lars' blogg her.

 

Denne saken er kopiert fra Unios internettsider.