Brev til Statsministeren om Arbeidslivets Klimaråd

Publisert 

Akademikerne har sammen med Unio og YS sendt brev til Statsminister Jens Stoltenberg om arbeidslivets klimaråd. Unio, YS og Akademikerne har ved flere anledninger påpekt behovet for å få klima- og miljøpolitikken inn i dialogen mellom partene i arbeidslivet. Rapporten Klimakur 2020 har aktualisert spørsmålet om deltagelse og forpliktelse fra arbeidslivets parter.

Klima- og miljøutfordringene er vår tids største utfordringer og løsningene vil kreve omlegginger i alle sektorer og berøre det norske arbeidslivet sterkt. Siden 2007 har Akademikerne, Unio og YS jevnlig påpekt behovet for å inkludere arbeidslivets parter i arbeidet med å iverksette gode løsninger på klima- og miljøutfordringene.
 
Brevet er sendt med kopi til Miljø- og utviklingsministeren og Arbeidsministeren.
 
Les hele brevet her, lenke.