Akademikerne representert på klimatoppmøtet

Publisert 

- Klimakrisen krever noe av oss alle sammen. Både som privatpersoner og som arbeidstakere. Skal problemene løses, kan man ikke ignorere arbeidslivet som arena, sier Knut Aarbakke.

Akademikerne representert på klimatoppmøtet

Akademikerne og Unio er i felleskskap representert i den norske delegasjonen under klimatoppmøtet i København. Det er Jon Olav Bjergene, jurist og fagsjef i Unio som reiser på vegne av de to hovedorganisasjonene. - Det er et felles mål for fagbevegelsen at også våre folk kan bli miljøagenter, sier Bjergene. Han mener at dersom ambisiøse mål i klimapolitikken skal nås, så er man helt nødt for å inkludere arbeidslivet. - Det er på arbeidsplassene at de store utslippene finner sted, enten det gjelder produksjonsformer, arbeidsformer eller transport av varer eller arbeidstakere, sier Bjergene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Også Tekna er representert i København ved sin president Marianne Harg, lenke. I tillegg vil Naturviterne følge toppmøtet på sine nettsider,lenke.
 
Arbeidstakere er godt motiverte
Akademikernes medlemsundersøkelse fra i vår viste at akademiske arbeidstakere er topp motiverte for å være miljøbevisste på arbeidsplassen. Men det svikter i tilretteleggingen. - Det er en kjensgjerning at mange mener det ikke er godt nok tilrettelagt på arbeidsplassen for at man kan være miljøbevisst. Det må ledere gjøre noe med, gjerne i samarbeid med sine ansatte, sier Aarbakke.
 
Han viser også til at omstilling er helt nødvendig for å løse de store utfordringene. - Det handler ikke bare om at hver enkelt virksomhet skal bli grønnere. Det handler også om at vi må se på næringssammensetning og hvordan vi bruker kompetansen. Vi kan ikke binde opp de kloke hodene i virksomheter som ikke er bærekraftige. Vi må være villige til å ta valg som innebærer at vi bygger opp under grønne og fremtidsrettede næringer, selv om det på kort sikt kan være svært utfordrende for norsk arbeidsliv, sier Aarbakke.