Akademiker-prisen tildelt professor Jørgen Randers

Publisert 

Akademikerne arrangerte i dag en konferanse med fokus på hvordan klima- og miljøutfordringene vil gripe inn i norsk arbeids- og dagligliv. Under konferansen ble Akademikerprisen tildelt professor Jørgen Randers (64) ved Handelshøyskolen BI.

Akademiker-prisen tildelt professor Jørgen Randers

Randers får prisen for sitt bidrag til å fremme akademisk frihet, og hans vektlegging av kunnskapens betydning for en god samfunnsutvikling.
 
Jørgen Randers er den andre som får tildelt prisen, som er på kr. 200.000. I sin tale til de omkring 100 konferansedeltakerne understreket han at det er mulig å løse klimautfordringene. 
 
- Klimautfordringene kan og må løses, og da må de rikeste landene gå foran, også gjennom kostnadskrevende kutt hjemme. Gjennom omfattende energieffektivisering, utfasing av CO2-kilder, innføring av karbonfangst og -lagring, og ved å sette en stopper for avskogen kan vi klare det, hevdet han.
 
I førti år har Randers, som er professor i klimastrategi ved BI, forsket rundt klimaproblematikken. Randers er Cand.real. i fysikk fra Universitetet i Oslo og har en PhD i ledelse fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston. Han gjorde seg første gang bemerket internasjonalt med boken "The limits to growth" fra 1972. Senere har han blant annet vært rektor ved BI på 80-tallet, og ledet det regjeringsoppnevnte Lavutslippsutvalget som viste hvordan Norge kan redusere sine klimautslipp med totredjedeler innen 2050.
 
- Randers har en markert miljøprofil som bygger på økonomisk og teknisk- naturvitenskapelig teori. Han er i sin fremstillingsform nyskapende og interessant, og han fremstår som klar, uredd og synlig i det offentlige rom, med et stort engasjement for en fremtidsrettet samfunnsutvikling, hevdet juryens leder Dag Bastholm fra Arkitektenes Fagforbund. I juryen satt han sammen med Terje Olav Moen fra Tekna, Jorunn Fryjordet fra Legeforeningen og Jon Stordrange fra Siviløkonomene.  
 
Konferanseprogrammet besto av et prismottagelsesforedrag ved Jørgen Randers med tittelen Klimatrusselen - en pedagogisk utfordring.
Det var også en klimapolitisk debatt "Klimapolitikk på makro- og mikroplan; Hvordan vil klimapolitikken gripe inn i norsk arbeids- og dagligliv? mellom Jørgen Randers, innovasjonsdirektør i Statkraft Sverre Gotaas, hovedtillitsvalgt ved Celsa Armeringsstål Monica Hagen og prosjektleder i Teknologirådet Jon Fixdal.
Det hele ble avsluttet med et kåseri ved Godi Keller, foredragsholder og kåsør på P2.