Vil ha større kommuner

Publisert 

Et klart flertall i befolkningen er positive til større kommuner. Det viser en undersøkelse som Respons analyse har gjennomført på oppdrag for Akademikerne.

Vil ha større kommuner
Knut Aarbakke

- Jeg er glad for at folk ser at det er gode grunner for at norske kommuner skal bli større. Det vil gi sterkere fagmiljøer i kommunene og dermed bedre velferdstjenester, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Akademikerne utarbeidet tidligere i år en rapport som viser at det er spesielt viktig at de store bykommunene blir større og mer robuste. Frem til nå har mye av debatten dreid som om små utkantkommuner. Det mener Aarbakke er et galt perspektiv.

- Kommunene skal ikke bare produsere gode velferdstjenester til befolkningen. De skal også legge forholdene til rette for bedriftsetableringer, næringsutvikling og arbeidsplasser. Da må både bedrifter og arbeidstakere ville bo i regionen, sier Aarbakke.

Han mener at den fremtidig økonomiske veksten i Norge er betinget av vellykket byvekst. I dag er dette lokaldemokratiet hemmet av oppsplittede byområder med manglende handlekraft. Kommunereformen bør derfor først og fremst være en byreform. I følge rapporten er det avgjørende at vi lykkes med å utvikle de 20 største byregionene bedre enn vi har gjort til nå.

 

Undersøkelsen er gjennomført av Respons på oppdrag for Akademikerne i perioden 27.9. - 7.10.2014 blant et landsrepresentativt utvalg på 1.000 respondenter.

Spørsmål: Stiller du deg positiv eller negativ til endringer i kommunestrukturen, slik at det blir færre kommuner i Norge?

Stiller meg positiv 55 %
Stiller meg negativ 32 %
Ingen oppfatning 13 %
Antall spurte 1000

 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484