Venstre mangler industripolitikk

Publisert 

- Venstres landsmøte til helgen skal ha omstillingen av Norge som hovedtema, men i praksis er partiet bare synlig på asylbarn. Det er skuffende for det er langt mer enn asylpolitikken som må omstilles.

Venstre mangler industripolitikk
Knut Aarbakke

Hør intervju med Knut Aarbakke på NRK P2 Nyhetsmorgen fra bl.a. kl. 06.30.

- Venstres landsmøte til helgen skal ha omstillingen av Norge som hovedtema, men i praksis er partiet bare synlig på asylbarn. Det er skuffende for det er langt mer enn asylpolitikken som må omstilles. Aktiviteten i norsk næringsliv er for nedadgående, og behovet for en ny industripolitikk er maktpåliggende. Her savner jeg Venstres stemme, og nå må landsmøtet ta ansvar, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Aarbakke mener at det Venstre selv kaller en moderne industripolitikk i praksis kun er klimapolitikk. Det er ingenting galt med CO2-fangst, utslippsreduksjoner og en opptrapping av klimateknologifondet som Venstre går inn for, men en moderne industripolitikk er langt mer enn dette.

www.venstre.no/tema/en-moderne-industripolitikk

- Venstre har lenge snakket varmt om småbedrifter, gründere og selvstendig næringsdrivende. Det er bra, men nå må Venstre også på banen i forhold til industrien. Det er liten tvil om at det næringslivet vi skal leve av om 20 – 30 år, kommer til å vokse ut av den industrien vi er sterke på i dag, sier Aarbakke.

Han mener det norske oljeeventyret er det beste eksempelet på dette. Da produksjonen i Nordsjøen startet for drøyt 40 år siden var det med amerikansk teknologi. Takket være at Norge hadde sterk kompetanse innenfor maritim industri, prosessindustri og gruvedrift klarte vi gjennom en målrettet omstilling å utvikle en verdensledende oljeteknologiindustri. I fjor eksporterte vi oljeteknologi til alle verdens hjørner for 200 milliarder kroner i året.

- Vi må tenke på samme måte i dag. Vi har en verdensledende oljeindustri, og vi er også ledende på maritime og marine næringer. Gjennom en målrettet satsing på teknologioverføring fra disse næringene til andre bransjer kan vi skape helt nye industrieventyr. Et satsingsområde kan være grønn industri og miljøteknologi, et annet kan være havrommet. Men dette kommer ikke av seg selv. Oljeeventyret er menneskeskapt og et resultat av en villet politikk. Jeg savner denne viljen i dag, sier Aarbakke.

Han mener Venstre kan spille en nøkkelrolle i reindustrialiseringen av Norge dersom partiet vil.

- Vi trenger en tydelig stemme på borgerlig side som er mindre næringsnøytrale enn Høyre og som tør å satse på utvalgte næringer og mer næringsrettet forskning. Den tyske regjeringen har nylig vedtatt storsatsingen «Industri 4.0», og i USA har de en klar politikk for å flytte industriarbeidsplasser hjem fra Asia, kalt «reshoring». Vi må få på plass en norsk utgave av dette, sier Aarbakke.

________________________

Naturviterne laget senere samme dag en sak på dette tema hvor Aarbakke presiserer at det selvsagt ikke er for mye klimapolitikk, men at man må kunne ettrlyse offensiv politikk på andre områder også. Les hele saken hos Naturviterne (ekstern lenke).