Renta må ned i Statens pensjonskasse

Publisert 

- Det har ingen hensikt å ha en normrente når denne gir høyere rentenivå enn det som er tilgjengelig i det åpne markedet.

Renta må ned i Statens pensjonskasse
Anders Kvam

- Alt tilsier at påslaget er satt for høyt og vi forventer at regjeringen i revidert statsbudsjett reduserer økningen som viser seg å ha vært en feilvurdering, sier forhandlingsleder i Akademikerne stat Anders Kvam.

Akademikerne stat, LO-Stat, Unio og YS-Stat mener at regjeringen raskt må ta initiativ til å senke boligrenta i Statens Pensjonskasse.

 

Se vedlagte brev organisasjonene har sendt til statsråd Jan Tore Sanner, KMD.

Se vedlagte svarbrev fra statsråd Jan Tore Sanner, KMD.

Les også