Regjeringens kontaktutvalg

Publisert 

I dag var det møte i Regjeringens kontaktutvalg. Leder Knut Aarbakke snakket om næringspolitikk, integrering, modernisering av offentlig sektor og det kommende lønnsoppgjøret.

Regjeringens kontaktutvalg
Regjeringens kontaktutvalg. Foto: Akademikerne

De siste 25 årene har vært en enestående økonomisk oppgangsperiode for Norge. Dette bildet er i ferd med å endre seg radikalt.

- Jeg har gitt regjeringen velfortjent skryt for en meget offensiv satsing på forskning. Dette er vårt viktigste grep for økonomisk utvikling på lang sikt. Både langtidsplanen for forskning og statsbudsjettet for 2016 representerer viktige milepæler i arbeidet med å styrke den norske FoU-innsatsen og den langsiktige verdiskapingen, sa Aarbakke i sitt innlegg til kontaktutvalget.

Det holder imidlertid ikke å kun ha fokus på tiltak som gir effekt om 5 – 10 – eller 15 år. Vi trenger også satsinger som skaper ny vekst og flere arbeidsplasser i et kortere bilde.

-På samme måte som oljeeventyret for 40 år siden vokste ut av vår verdensledende maritime kompetanse, og vår prosessindustri, vil fremtidens næringer vokse ut av det vi er sterke på i dag. Jeg ønsker meg en like djerv politikk for havrommets muligheter som vi i sin tid hadde for petroleumsnæringen. Og jeg ønsker meg en like målrettet satsing på grønn som blå industri. Vi tenger ikke å vente på industrimeldingen på dette, sa Aarbakke om næringspolitikk.

Han tok videre opp integreringsutfordringen og betydningen av å kartlegge kompetansen tidlig.

- Menneskene som kommer til Norge, har evner og ressurser. Det må vi ta i bruk. Vi må kartlegge kompetansen allerede i mottak. Det er et avgjørende første skritt for å få folk kjapt ut i arbeid. Utdanningsinstitusjonene må også bli flinkere til å utvikle tilbud til de som trenger å supplere utdanningen de har fra hjemlandet med et år eller to for å få en norsk godkjenning, sa Aarbakke.

Modernisering av offentlig sektor har også engasjert Akademikerne, og Aarbakke tok også dette opp, i tillegg til at han kom inn på årets lønnsoppgjør.

- Jeg vil også oppfordre regjeringen til å vie modernisering av offentlig sektor enda mer oppmerksomhet fremover, og ser med spenning frem til produktivitetskommisjonens rapport som kommer på torsdag. Det er nå viktig at vi har fokus på hvordan vi kan levere bedre offentlige tjenester innenfor budsjettrammene. Her vil jeg fremheve behovet for en tillitsreform, der ledere og ansatte gis større tillit til å løse samfunnsoppdraget, som avgjørende for å lykkes. Dessuten er det mye å hente på større koordinering av offentlige innkjøp, sa han.

- Avslutningsvis vil jeg si at Akademikerne er innstilt på et lønnsoppgjør innenfor ansvarlige rammer. Jo mindre den disponible rammen er, jo viktigere er det å prioritere og bruke pengene riktig. Dette forutsetter at pengene fordeles lokalt, avsluttet Aarbakke.