Regjeringen har ikke bedret velferdstilbudet

Publisert 

Et år etter valget, mener velgerne at regjeringen ikke lykkes med å styrke det offentlige velferdstilbudet. Det viser en undersøkelse som Respons analyse har gjennomført på oppdrag for Akademikerne.

Regjeringen har ikke bedret velferdstilbudet
Knut Aarbakke

Undersøkelsen viser at regjeringen verken har lykkes med å utvikle tjenestetilbudet, styrket samarbeidet med næringslivet eller forbedret offentlige innkjøp.

- Jeg er glad for at befolkningen er like utålmodige etter å se forbedringer som meg. Fremover må regjeringen ha mer fokus på å gjennomføre enn på å planlegge. Vi trenger mer samarbeid på tvers av departementene, og et tydeligere skille mellom hva som er politikernes oppgaver og hva som er forvaltningens ansvar, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Undersøkelsen viser at regjeringen har lyktes dårligst med å forbedre offentlige innkjøp. Stat og kommune kjøper årlig inn varer og tjenester for over 400 milliarder kroner, og undersøkelser viser at det er mulig å spare inn 10 – 15 prosent av dette.

- Akademikerne har kommet med en rekke forslag til hvordan innkjøpsfunksjonen i offentlig sektor kan styrkes. Jeg forventer at regjeringen nå griper fatt i dette, sier Aarbakke.

 

Undersøkelsen er gjennomført av Respons på oppdrag for Akademikerne i perioden 27.9. - 7.10.2014 blant et landsrepresentativt utvalg på 1.000 respondenter.

Spørsmål: Den nye regjeringen har styrt landet i snart et år. Mener du det offentlige tjenestetilbudet er blitt bedre i løpet av det siste året, er det blitt dårligere, eller mener du det ikke er blitt noen endring i det offentlige tjenestetilbudet?

Bedre offentlig tjenestetilbud 10 %
Dårligere offentlig tjenestetilbud 19 %
Ingen endring i det offentlige tjenestetilbud 50 %
Ikke sikker 20 %
Antall spurte 1000


For ytterligere opplysninger, kontakt:

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484