Regjeringen foreslår større kommuner, med flere oppgaver

Publisert 

- Forslagene fra regjeringen om å overføre flere oppgaver til kommunene er godt, men forutsetter en styrking av fagmiljøene, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Regjeringen foreslår større kommuner, med flere oppgaver

Stortingsmeldingen om kommunereformen, «Nye oppgaver til større kommuner», ble lagt frem av statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i dag.

Akademikerne har tidligere uttrykt støtte til færre og større kommuner.

- Det vil gi sterkere fagmiljøer og bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Aarbakke.

Han har tidligere advart mot at debatten om en kommunereform skal dreie seg om at det er de små kommunene i distriktene som skal slå seg sammen.

- Den store utfordringen i kommunereformen er ikke distriktskommunene, men å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner rundt de større byene i landet. Det er her vi må ha fokuset, sier Aarbakke.

Akademikerne mener sterke kommuner er viktig både for lokaldemokratiet og for at forholdene legges til rette for næringsutvikling. Det vil være de kommunene som er sterke nok til å tiltrekke seg bedrifter og arbeidstakere som blir fremtidens vinnere, mener Aarbakke.

- Gode velferdstjenester krever sterke fagmiljøer, og sterke fagmiljøer er alltid av en viss størrelse. Jeg forutsetter at de ansatte trekkes inn i den videre prosessen fordi medvirkning alltid skaper de beste resultatene. Våre medlemmer står klare og er godt motivert til å benytte sin kompetanse i fremtidens kommuner, sier Aarbakke.

-Vi er også positive til forslaget om at fylkeskommunene nå skal sette seg sammen for å diskutere hvilke konsekvenser kommunereformen får for regionalnivået, sier Aarbakke.

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mobil 900 69 484 

 

Les også Mer makt til kommunene på regjeringen.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer makt til kommunene - pressemelding fra regjeringen - 20.03.2015