Rapport om lønnsdannelsen i Norge

Publisert 

Forsker Ådne Cappelen overleverte i dag en rapport til finansminister Siv Jensen (FrP) fra utvalget han har ledet (Cappelen-utvalget). Utvalget har sett på lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk.

Rapport om lønnsdannelsen i Norge

Utvalget har sett på følger for lønnsdannelsen av lavere oljepris og flyktningetilstrømming.

Hovedkonklusjonene er at partene – både gjennom den sentrale og lokale lønnsdannelsen  - har bidratt til lav lønnsvekst og frontfagets normdannende rolle er fulgt opp.
Videre fastslås det at flere innvandrere må komme inn i arbeidslivet, kvalifisering skal være hovedgrepet for å få flere flyktninger i arbeid og at arbeidsrettet bistand som lønnstilskudd /andre tilretteleggings- og oppfølgingsordninger i det ordinære arbeidslivet bør økes.
Utvalget mener at en generell reduksjon av de laveste lønnsnivåene ikke er en farbar vei å gå for å øke jobbmuligheter til flyktninger.

 

Pressemeldingen fra Cappelen-utvalget og foreløpig rapport kan leses her.