Produktivitetskommisjonen

Publisert 

Akademikerne presenterer sitt syn på utfordringene i privat sektor for produktivitetskommisjonen mandag 19. mai.

Produktivitetskommisjonen

Akademikerne er sammen med andre representanter for nærings- og arbeidslivets organisasjoner invitert til et åpent seminar 19. mai om årsaker til den svakere utvikling i produktiviteten i privat næringsvirksomhet i senere år – og mulige tiltak for å stimulere sterkere produktivitetsvekst framover.

Akademikernes delegasjon består av leder Knut Aarbakke, Lise Lyngsnes Randeberg, Terje Sletnes og Trond Teisberg.

Akademikernes innsendte notat til seminaret er vedlagt nedenfor.

Samt kommisjonens mandat og sammensetning på produktivitetskommisjonen.no.

Les også