Politisk kvarter: Bruk av oljepenger

Publisert 

- Norsk økonomi tåler mer bruk av oljepenger, sa Knut Aarbakke på Politisk kvarter onsdag 6. november i debatt med Stein Reegård fra LO.

Politisk kvarter: Bruk av oljepenger
Knut Aarbakke

Akademikerne mener det er rom for å bruke mer enn 2,9 prosent av handlingsregelen, så fremt pengene brukes på investeringer og ikke forbruk. Økte investeringer i infrastruktur, kunnskap og kompetanse er ikke en trussel mot norsk økonomi. Trusselen ligger i mangelen på fremtidsrettede investeringer.

På en høring i Finanskomiteen denne uken trakk Akademikerne bl.a. frem to forhold som er av spesiell viktighet for kommende stortingsperiode: Kunnskap, utdanning og forskning og Modernisering av offentlig forvaltning.

Hør på Politisk kvarter her.Les også