Omsorgspenger med i budsjettforliket

Publisert 

I dagens budsjettforlik er omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende blitt inkludert.
–Dette er svært positivt, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

Omsorgspenger med i budsjettforliket
Knut Aarbakke

-Akademikerne har jobbet for en bedring av selvstendig næringsdrivendes rettigheter på dette området i flere år. Dette er svært positivt og en viktig milepæl i vårt arbeid, sier en fornøyd leder av Akademikerne, Knut Aarbakke.