Offentlig sektor – forenklet, fornyet og forbedret?

Publisert 

Det var spørsmålet som ble stilt og debattert av finansminister Siv Jensen og leder i AP, Jonas Gahr Støre på Akademikernes konferanse torsdag 23. oktober.

Offentlig sektor – forenklet, fornyet og forbedret?
Finansminister Siv Jensen og Jonas Gahr Støre, Ap

Svein Tore Bergestuen ledet en til tider opphetet debatt mellom Jensen og Støre. Ikke overraskende var Støre kritisk til regjeringens prioriteringer, spesielt kuttene i barnetillegg som finansministeren mente de ikke fjerner, men endrer. Til glede for Akademikerne og jobben som er lagt ned gjennom flere år sa finansministeren at de nå tar tak i de langvarige midlertidige ansettelsene i offentlig sektor og vil sette et tak på hvor lenge man kan gå midlertidig og at fast ansettelse skal være hovedregelen. I tillegg ble kuttene i offentlig sektor diskutert. Gahr Støre er enig med Akademikerne i at et generelt kutt på 0,5 prosent ikke er målrettet nok, og at når man skal effektivisere i offentlig sektor må det differensieres og målrettes. Debatten ble avsluttet med en diskusjon om oljepengebruk.

Etter debatten var det Leo Grünfelds tur til å holde en presentasjon om akademikere og produktivitet og konkurranseevne. Hovedfunnet i hans forskning er at akademikervekst øker konkurranseevnen. Altså høy vekst i akademikerandel går sammen med høy vekst i verdiskapningen. Her kommer det en rapport om kort tid fra denne forskningen som Menon Buisness Economics har laget.

Produktivitetskommisjonens leder Jørn Rattsø hadde tatt turen ned fra NTNU for å holde et innlegg om særlige produktivitetsutfordringer i offentlig sektor. Han snakket om humankapital, konkurranse og internasjonalisering som drivkrefter for innovasjon, adopsjon og produktivitetsvekst. Han snakket videre om statlig samspill med private markeder, konkurranseregulering, standardregulering, offentlige anbud og offentlige investeringer.

Til sist på konferansen ble årets Akademikerpris delt ut til tannlege og forsker Tiril Willumsen. Dette ble innledet av tidligere sosialminister Leif Arne Heløe som snakket om tannlegenes rolle i folkehelsen i et historisk perspektiv. Deretter gikk ordet til tidligere barneombud Reidar Hjermann som snakket om tannlegenes viktige rolle i relasjon til avdekking av vold og overgrep mot barn. Da juryleder Curt A. Lier offisielt overrakk Akademikerprisen til Willumsen var det til stående ovasjoner. Prisen fikk hun blant annet for hennes forskning på tannlegeskrekk i relasjon til vold og overgrep.

Offentlig sektor – forenklet, fornyet og forbedret?
Tiril Willumsen

Se presentasjonene til de ulike innlederne i dokumentene under.

Les også