Norges Banks forventningsundersøkelse

Publisert 

Den første kvartalsvise forventningsundersøkelsen fra Norges Bank i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen er nå publisert.

Norges Banks forventningsundersøkelse

Undersøkelsen gjennomføres av Epinion blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger. Les hele rapporten på siden til Epinion (ekstern lenke).