Nasjonalbudsjettet 2017 – åpent debattmøte i regi av Samfunnsøkonomene

Publisert 

Samfunnsøkonomene inviterer til debattmøte på Litteraturhuset i Oslo onsdag 26. oktober. Statssekretær Tore Vamraak fra Finansdepartementet innleder med kommentarer fra utvalgte økonomieksperter, etterfulgt av debatt mellom deltakere og med publikum.

Nasjonalbudsjettet 2017 – åpent debattmøte i regi av Samfunnsøkonomene

Nasjonalbudsjettet 2017 – Mot nye tider

Åpent debattmøte i regi av Samfunnsøkonomene, Onsdag 26. oktober kl. 18.00 –19.30, Litteraturhuset, Oslo.

  • Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk
  • Bruk av oljepenger, politiske prioriteringer og finansiering
  • Grønn skattereform, miljø- og klimapolitiske utfordringer
  • Omstilling, næringspolitikk og langsiktig økonomisk vekst

Hovedinnleder:
Tore Vamraak, statssekretær, Finansdepartementet

Panel:

  • Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant og finanspolitisk talskvinne, Arbeiderpartiet
  • Steinar Holden, professor, Universitetet i Oslo
  • Øystein Thøgersen, professor, Norges Handelshøyskole

Møteleder:

Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no

Arrangementet er gratis.

Korte innlegg blir etterfulgt av en paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum.

Vel møtt!