Maner til forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret

Publisert 

I dette årtusenet har ingen hovedtariffoppgjør i offentlig sektor endt med en forhandlingsløsning. Forrige oppgjør (2012) endte med den største streiken i offentlig sektor på 26 år. Nå frykter Akademikerne for en gjentakelse.

Maner til forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret
Knut Aarbakke

- Det er en falitterklæring når partene i oppgjøret ikke klarer å finne en løsning. Når det, som nå, aldri skjer, avdekker det alvorlige systemsvakheter. Jeg mener partene nå må forplikte seg til å finne en forhandlingsløsning. Vi finner aldri gode løsninger hos riksmegleren. Der unngår vi bare en streik, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Holden-utvalget III som la frem sin innstilling før jul, konkluderte med at lønnsforhandlingene er partenes ansvar. Men Aarbakke mener partene ikke tar det ansvaret som samfunnet har gitt dem, når de aldri klarer å forhandle seg frem til en avtale.

- Jeg har stor respekt for Riksmekleren, men hans ansvar er å forhindre streik. Vi finner aldri gode lønns- og personalpolitiske løsninger i mekling. Hele offentlig sektor lider under dette, og kvaliteten på de offentlige tjenestene svekkes, sier Aarbakke.

Han stiller spørsmåltegn ved hvor lenge samfunnet vil gi partene ansvaret for lønnsforhandlingene hvis de i praksis ikke klarer å ta dette ansvaret. Aarbakke mener derfor at det påhviler partene i vårens hovedtariffoppgjør et uvanlig stort ansvar.

- Når vi ikke frem ved forhandlingsbordet denne gangen, blir det vammelt å snakke om at vi har ansvarlige parter i norsk arbeidsliv, sier Aarbakke.

Oversikt over hovedtariffoppgjørene i stat og kommunesektoren (KS) siden år 2002

 

Staten

KS

Kommentar

2000

Mekling

Mekling

Streik for FO, DNMF og NL i KS

2002

Mekling

Mekling

Akademikerne fant en forhandlingsløsning i KS

2004

Mekling

Mekling

 

2006

Mekling

Mekling

Akademikerne streiket i staten

2008

Mekling

Mekling

 

2010

Mekling

Streik

 

2012

Streik

Streik

Akademikerne fant en meklingsløsning i staten, og hadde ingen medlemmer i streik i KS

 Oversikten omfatter LO, Akademikerne, YS og Unio

Hele saken sto i DN 14/4, både intervjuet med Knut Aarbakke samt Tone Rønoldtangen, leder i LO stat.