Møte med finansministeren om Produktivitetskommisjonen

Publisert 

Akademikernes leder Knut Aarbakke møtte fredag finansminister Siv Jensen og partene i arbeidslivet til drøfting av produktivitetskommisjonens første delrapport – som ble overlevert 10. februar. Møtet var oppfølging av arbeidet som var varslet i kontaktutvalget.

Møte med finansministeren om Produktivitetskommisjonen

I kommentar fra Akademikerne gav Aarbakke kommisjonen skryt for åpenheten rundt arbeidet med den første delrapporten. Rapporten er i all hovedsak en diagnose på situasjonen rundt produktivitet i Norge. Hvorvidt diagnosen er hundre prosent riktig kan selvsagt diskuteres, og mye av debatten har foreløpig handlet om dette. Aarbakke understreket imidlertid viktigheten av å holde hovedfokus på det forbedringspotensialet som utvilsomt finnes f.eks i norsk skole og i offentlig sektor - og at partene må stå samlet om å realisere så mye som mulig av dette potensialet.

Fokuset på kompetanse i rapporten er viktig og riktig. Innenfor utdanning må både kvalitet og kvantitet forbedres. Akademikerne mener vi kan styrke både topp og bredde ved å se hele utdanningsløpet samlet - fra barnehage til universitet.

Skatt er viktig i et produktivitetsperspektiv, og konklusjonene knyttet til Scheelutvalgets rapport, og høringen av denne, må stå sentralt i det videre arbeidet til regjeringen.

Det er viktig og nødvendig med en kritisk gjennomgang av offentlig sektor, selv om produktivitet her utgjør noe annet enn det gjør i privat sektor. Akademikerne håper lokal autonomi og fleksibilitet i de offentlige forvaltningsvirksomhetene vil bli utredet videre i kommisjonens arbeid - i tråd med tilsvarende i den danske produktivitetskommisjonen.