Lokal handlefrihet gir økt effektivitet

Publisert 

Et flertall i befolkningen mener at økt handlefrihet til lokale offentlige etater vil bedre det offentlige tjenestetilbudet. Det viser en undersøkelse som Respons analyse har gjennomført på oppdrag for Akademikerne.

Lokal handlefrihet gir økt effektivitet

- Jeg er glad for at folk ser sammenhengen mellom den lokale handlefriheten og kvaliteten på de offentlige tjenestene. Den danske produktivitetskommisjonen har med all tydelighet dokumentert at økt effektivitet i offentlig sektor krever mer ansvar og handlefrihet for ledere og ansatte. Jeg forutsetter at den norske produktivitetskommisjonen kommer til samme konklusjon når de legger frem sin innstilling til neste år, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Aarbakke er ikke uenig i at det må settes mål for lokale statlige etater, men sier at målene må være få og tydelige. Ansvaret for hvordan målene faktisk nås, må i større grad overlates til de lokale lederne og ansatte. Offentlig sektor er for detaljstyrt i dag.

 

Undersøkelsen er gjennomført av Respons på oppdrag for Akademikerne i perioden 27.9 – 7.10 2014 blant et landsrepresentativt utvalg på 1.000 respondenter.

Spørsmål: Spørsmålet om statlig styring eller lokal handlefrihet i offentlig sektor diskuteres fra tid til annen. Hvilket av følgende tiltak tror du vil gi de beste offentlige tjenestetilbudene.

Staten setter klare mål for de lokale tjenestetilbudene 37 %
Lokale offentlige etater får større handlefihet til å løse sine oppgaver 42 %
Ikke sikker 21 %
Antall spurte 1000

 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484