Kraftig tilbakegang for Høyre. Ap og SV markert frem

Publisert 

Partimåling blant akademikere: Høyre går kraftig tilbake, mens Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti går klart frem.

Kraftig tilbakegang for Høyre. Ap og SV markert frem
Knut Aarbakke

Det viser den første målingen som er gjort siden fjorårets stortingsvalg blant velgere med høyere utdanning.

- Jeg tolker dette som at mine medlemmer begynner å bli utålmodige. Det er mye i regjerings-erklæringen vi er enige i, men lite er til nå omsatt i handling, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Aarbakke peker på at Akademikerne har støttet regjeringen i behovet for å modernisere offentlig sektor, samt å satse på helse, samferdsel, utdanning og forskning. Derfor har organisasjonen vært positive til mange av hovedsakene i Sundvolden-plattformen.

- Regjeringen har brukt det første året på å planlegge. Derfor må regjeringen nå begynne å levere. Mine medlemmer er utålmodige, sier Aarbakke.

Han peker på at innholdet i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som er varslet i høst, og den nasjonale helse- og sykehusplanen som kommer neste år, vil bli svært viktig for hvordan regjeringen blir bedømt.

- Moderniseringen av offentlig sektor går også for sakte. Det er behov for store endringer i organisering, styring og ledelse i offentlig sektor. Dette inkluderer hovedtariffavtalene i staten og sykehussektoren. Jeg tror også streiken i skolen rammer skolepartiet Høyre, sier Aarbakke.

Hva vil du stemme hvis det var stortingsvalg i morgen?

Hva vil du stemme hvis det var stortingsvalg i morgen?
Parti August 2014 August 2013 Endring
Rødt 3,5 % 2,3 % + 1,2 %
SV 9,6 % 5,1 % + 4,5 %
Arbeiderpartiet 30,7 % 26,4 % + 4,3 %
Senterpartiet 4,6 % 5,0 % - 0,4 %
MDG 5,2 % 4,2 % + 1,0 %
KrF 8,3 % 6,4 % + 1,9 %
Venstre 6,3 % 8,9 % - 2,6 %
Høyre 23,5 % 32,2 % - 8,7 %
FrP 7,2 % 7,7 % - 0,5 %
Andre 1,3 % 1,8 % - 0,5 %

 

Om undersøkelsen

Meningsmålingen er gjennomført av InFact på oppdrag fra Akademikerne i perioden 5. og 6. august 2014. Totalt er 2.441 velgere spurt. Svarene over representerer de 595 respondentene som har utdanning på mastergradsnivå. Resultatet er sammenlignet med undersøkelse gjennomført av InFact blant tilsvarende utdanningsgrupper i august 2013.

For ytterligere opplysninger:

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne mob. 900 69 484