Grønn bølge blant velgere med høy utdanning

Publisert 

De grønne partiene vokser kraftig blant velgere med høyere utdanning. Venstre og MDG får en samlet oppslutning på 17 prosent. Det fremgår av en partimåling som Respons Analyse har gjort for fagorganisasjonen Akademikerne i forkant av høstens kommunevalg.

Grønn bølge blant velgere med høy utdanning

- Vi merker at klima- og miljøspørsmål står høyere på dagsorden hos våre medlemmer. De vet at forskning, kunnskap og teknologi kan skape en bedre verden. Akademikernes medlemmer vil være med på et grønt skifte i næringsliv og offentlig sektor. På den måten skaper vi et bærekraftig samfunn, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne

Meningsmålingen blant Akademikernes medlemmer gir Arbeiderpartiet en oppslutning på 34 prosent og Høyre på 33 prosent. Men det er Venstre og Miljøpartiet de Grønne (MDG) som bykser mest frem – til henholdsvis 11 og seks prosent.

- Akademikere har tradisjonelt vært blant SVs kjernevelgere. Slik er det ikke lenger. Nå er Venstre dobbelt så store som SV, og også Miljøpartiet de Grønne har vokst seg større enn Lysbakkens parti. Han kan imidlertid trøste seg med at SV er større enn Fremskrittspartiet, som kun ville fått to prosent av stemmene om Akademikerne fikk bestemme, sier Aarbakke.

Totalt er det ca. 300.000 velgere med høyere utdanning. Dette tallet vokser raskt fordi stadig flere unge finner veien til universiteter og høgskoler. Valgdeltakelsen er også langt høyre blant de med høyere utdanning enn i befolkningen for øvrig.

- Det er ingen tvil om at akademikere kan avgjøre kommunevalget. De partiene som vil øke sin oppslutning blant våre medlemsgrupper, bør legge enn klar strategi. Våre medlemmer er opptatt av forsknings- og utdanningspolitikk, barn og unges oppvekstvilkår, næringsutvikling, modernisering av offentlig sektor – og altså klima og miljø, sier Aarbakke.

 

Stemmegivning blant velgere med mer enn 4 års høyere utdanning

Parti Akademikerne juni 2015 Kommunevalg 2011 % Endring
Rødt 1 % 1,5 %  - 33 %
SV 5 % 4,1 %    22 %
AP 34 % 31,7 %      7 %
SP 3 % 6,7 %  - 55 %
KRF 3 % 5,6 %  - 46 %
V 11 % 6,3 %     75 %
H 33% 28 %     18 %
FRP 2 % 11,4 %   - 82 %
MDG 6 % 0,9 %   567 %
ANDRE 2 % 1,6 %    25 %
TOTALT 100 % 100 %  

Undersøkelsen er gjennomført av Respons blant et landsrepresentativt utvalg på 775 personer i april-juni 2015.

 

For mer informasjon, kontakt: Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mobil 900 69 484