Fullt på frokostseminar

Publisert 

Det var fullt hus på Akademikernes frokostseminar «Staten som sjef – fra godt organisert stat til god ledelse?». Gjestene var statssekretær Kristin Holm Jensen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, seniorforsker Torstein Nesheim fra SNF, Petter Aaslestad, leder i Unio stat og Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Fullt på frokostseminar
Petter Aaslestad, Kristin Holm Jensen, Anders Kvam og Ivar Horneland Kristensen

Seminaret ble innledet av Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, som startet med å vise til at det de siste årene har kommet flere rapporter som peker på at det er store utfordringer i forhold til organisering og ledelse i staten, noe både Gjørv-kommisjonen og Produktivitetskommisjonen påpekte. Nå er tiden inne for å ansvarliggjøre statlige ledere og til å øke mulighetsrommet på bekostning av detaljstyring og kontroll.

Seniorforsker Torstein Nesheim fra Samfunns- og næringslivsforskning presenterte sin kunnskapsrapport om bl.a. statens arbeidsgiverpolitikk og tariffsystem. Den viser at innholdet i tariffavtaler påvirker betingelsene for målstyring og handlingsrom på virksomhetsnivå. Statens arbeidsgiverpolitikk og tariffsystem berører tre spørsmål som må ses i sammenheng: forenkling av avtaleverket, grad av sentralisering av avtaleverk (og arbeidsgiverrollen) og grad av politisk innflytelse på avtaleverk (og arbeidsgiverrollen). Foredraget ligger nederst på siden.

Kristin Holm Jensen var neste innleder og hun snakket om regjeringens politikk og prosessene som er igangsatt. Under regjeringens satsingsområde fornye, forenkle og forbedre er det igangsatt flere prosjekter. Målet er å delegere mer og gi mer handlingsrom lokalt.

Til sist presenterte Petter Aaslestad og Anders Kvam Unios og Akademikernes syn på fremtidens statlige arbeidsgiverpolitikk.

Deretter var det debatt mellom Holm Jensen, Aaslestad og Kvam. Debatten ble ledet av Ivar Horneland Kristensen, generalsekretær i Tekna.

Les også