Fullt hus på inntektspolitisk konferanse

Publisert 

Det var fylt til randen på Akademikernes inntektspolitiske konferanse. De vel 300 fikk med seg foredrag fra Knut Aarbakke, Jan Tore Sanner, Sigrun Vågeng, Eirik Wærness og Simen Vier Simensen fra Produktivitetskommisjonen.

Fullt hus på inntektspolitisk konferanse
Inntektspolitisk konferanse. Foto: Akademikerne

Som vanlig var det leder av Akademikerne, Knut Aarbakke, som satte det hele i gang. Han snakket om utfordringene vi nå er inne i med fallende oljepris og økende arbeidsledighet. Videre tok han opp behovet for en djerv næringspolitikk som staker ut en ny kurs. Noe han også tok opp i sin siste blogg. Han snakket også om behovet for modernisering av offentlig sektor.

Det siste ble fulgt opp av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han ønsker seg en offentlig sektor med bedre gjennomslagskraft hvor kunnskapsmedarbeiderne bruker tiden på å løse viktige oppgaver fremfor administrasjon. Han snakket også om å legge til rette for arbeidsplasser i privat sektor. Videre tok han opp arbeidslivets viktige rolle i inkludering og integrering av flyktninger.

Etter statsråden fikk leder av Akademikerne stat, Anders Kvam, og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri anledning til å kommentere ministerens innlegg. Lier-Hansen var opptatt av at offentlig sektor må lære av de som er best på omstilling og forutså at det kom til å bli et lavt økonomisk lønnsoppgjør i år. Kvam på sin side var opptatt av produktivitetskommisjonens rapport og etterlyste en tillitsreform i offentlig sektor.

Produktivitetskommisjonen la som kjent i dag frem sin andre rapport. Medlem av kommisjonen, Simen Vier Simensen, gjestet konferansen med et foredrag om rapporten som har tittel «Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi». Han pekte på at det er et stort effektiviseringspotensial i offentlig sektor. Se hele hans presentasjon under denne artikkelen.

Etter Simensen fikk Knut Aarbakke, Jorun Berland fra YS, Tor-Arne Solbakken fra LO og Ragnhild Lied fra Unio anledning til å kommentere innlegget til Simensen.

Så kom Eirik Wærness, sjefsøkonom i Statoil, på scenen for å snakke om oljeindustrien i omstilling. Han sa blant annet at olje og gass ikke vil forsvinne på lang tid og at begge blir en viktig bestanddel i å nå to-graders målet. Hans presentasjon kan også lastes ned under artikkelen.

Hans innlegg ble kommentert av Leif Sande fra Industri og Energi samt Tenka-president, Lise Lyngsnes Randeberg. Sande sa blant annet at man ikke bare kunne snakke om kompetanse fordi man også måtte ha arbeidsplasser som kan ta i bruk kompetansen, mens Randeberg utfordret oljebransjen til å tenke nytt og snakket videre om kompetanseoverføring fra olje og gass til for eksempel havromsteknologi.

NAV-sjef Sigrun Vågeng snakket om at man måtte se mulighetene i arbeidsmarkedet, unngå innelåsing og stimulere til mobilitet mellom bransjer og sektorer. Hun uttrykte også stor bekymring for den økende arbeidsledigheten blant unge. I tillegg snakket hun om viktigheten av å kartlegge flyktningers kompetanse tidlig og nødvendigheten av å få folk i gang med aktiviteter tidlig for danne et godt grunnlag for inkludering og integrering.

Sist på programmet var Irene Halvorsen, samfunnsredaktør i Dagsavisen. Hun skulle gi et skråblikk på konferansens innhold og snakket blant om vanskeligheten av å gjennomføre endring og viktigheten av tålmodighet. Samt at man måtte ha forståelse for at endringer ikke nødvendigvis gir effektivitetsvekst umiddelbart og at man må trene på det for å bli god til det.

Se flere bilder fra konferansen på Akademikernes Flickr-side.

Les også