Ber ny regjering om å styrke offentlige innkjøp

- Bedre og mer effektive offentlige innkjøpsrutiner må stå høyt på agendaen til den nye regjeringen.

Ber ny regjering om å styrke offentlige innkjøp

- Vi trenger mer profesjonelle innkjøpsenheter og et styrket utdanningstilbud. Vi trenger mer profesjonelle innkjøpsenheter og et styrket utdanningstilbud. Det kan årlig spare oss for 20 - 30 milliarder kroner, sier adm.dir. Kristin Skogen Lund i NHO og leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for 400 milliarder kroner i året, og er dermed landets klart største og viktigste innkjøper. En rapport Menon utarbeidet for Akademikerne i mai i år, viser at det hvert år går 20 – 30 milliarder kroner til spille gjennom feil og mangler i innkjøpene. Rapporten peker på at den viktigste årsaken er mangel på kompetanse i innkjøpsfunksjonen.

 - Offentlige innkjøp har ikke vært et prioritert område ved landets universiteter og høgskoler. Innkjøpsjobber har kanskje heller ikke stått høyest i kurs hos jurister, økonomer og andre utdanningsgrupper. Det må vi gjøre noe med, f.eks. ved å opprette et professorat i offentlige innkjøp, sier Skogen Lund.

 - Stat og kommune har i dag mer enn tusen ulike innkjøpsenheter. Det er mye å hente på å samle og koordinere disse bedre. På den måten skaper vi sterkere og bedre fagmiljøer, noe som vil gi betydelige innsparinger, sier Aarbakke.

Menon-rapporten peker på at det kan spares 100 milliarder kroner i kommende stortingsperiode gjennom bedre og mer effektive offentlige innkjøp. Dette blir viktig for en regjering som både har ambisjoner om å satse på samferdsel og utdanning, samtidig som det skal gis skattelettelser. I Stortinget fremmet Høyre så sent som i mars i år åtte konkrete forslag for å bedre offentlige innkjøp. Blant disse var en felles database for dokumentasjon, et enhetlig opplærings- og kompetanseutviklingsprogram og bedre bruk at teknologi.

 - Vi forventer derfor at den nye regjeringen setter fart på forbedringsarbeidet. Offentlige innkjøp er virkelig en arena for bedre ideer og nye løsninger. Gode innkjøp gir ikke bare bedre kvalitet og mer for pengene. Det bidrar også til å utvikle det private næringslivet, sier Skogen Lund og Aarbakke.

Klikk her for å lese Høyres stortingsforslag om bedre offentlige innkjøp (mars 2013).

Klikk her for å lese Menons rapport om offentlige innkjøp (mai 2013).

I dag er NHO-direktør Kristin Skogen Lund intervjuet på baksiden av Dagens Næringsliv (19.9.13) om offentlige innkjøp.