Avtale med norsk idrett

Publisert 

Akademikerne har sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene (LO, Unio og YS) signert en samarbeidsavtale med Norges Idrettsforbund (NIF).

Avtale med norsk idrett

Avtalen skal sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ivaretas ved store idrettsarrangement, som f.eks. ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Avtalen inkluderer også et evt. OL i Oslo.

Avtalen betyr ikke at arbeidstakerorganisasjonene tar stilling til om Norge bør søke om å arrangere OL i Oslo i 2022.