Akademikerne vokser kraftig

Publisert 

Akademikerne økte medlemstallet med fem prosent i fjor og har 187.000 medlemmer ved inngangen til 2015. Det er særlig hos de unge oppslutningen øker.

Akademikerne vokser kraftig
Knut Aarbakke, leder av Akademikerne

- Jeg er svært godt fornøyd med medlemsveksten i 2014. Vi har en netto tilvekst på nærmere 9.000 medlemmer. Ikke minst gleder jeg meg over at tallet på studentmedlemmer økte med over åtte prosent, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Mange har hevdet at oppslutningen om fagorganisasjonene er synkende hos ungdom, men Akademikernes medlemsutvikling viser at dette ikke stemmer. Aarbakke mener svært mange unge ser verdien av å organisere seg, ikke minst nå når de økonomiske konjunkturene er mer usikre.

- Medlemsveksten skyldes svært godt arbeid i våre medlemsforeninger og at Akademikerne får gjennomslag i stadig flere viktige saker. I 2014 er jeg spesielt tilfreds med regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Planen inneholder mye god akademikerpolitikk, sier Aarbakke.

Den kraftige medlemsveksten i 2014 føyer seg inn i rekken av en nærmest uavbrutt vekst siden Akademikerne ble etablert i 1997. De siste 10 årene har Akademikernes medlemstall økt med over 60.000.

- De siste 30 årene er andelen arbeidstakere med høyere utdanning fordoblet. Denne utviklingen vil fortsette, og det lover godt for videre medlemsvekst, sier Aarbakke.

Omtrent halvparten av Akademikernes medlemmer jobber i privat sektor. 43 prosent av medlemmene er kvinner og 57 prosent menn.

Medlemsutvikling siste 10 år
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
125.937 130.960 137.250 143.848 148.189 154.313 162.490 170.387 177.949 186.753

 

Medlemmer fordelt på sektor:
  2015 2014
Privat    58 965    56 675
Stat*    33 093    31 833
Studenter    30 225    27 924
Kommune*    23 525    22 408
Helse    19 381    18 773
Næringsdrivende    16 123    13 744
Pensjonister    11 790    10 770
Øvrige      9 016    10 851
Totalt 186 753 177 949

*inkl. samarbeidende foreninger


Oversikt over medlemstallene finnes her.