Akademikerne spør – politikerne svarer

Publisert 

Vil partiene sikre et kompetanseløft for folk med høyere utdannelse? Hvilke partier vil innføre miljøkrav for offentlige innkjøp? Og hvilken plan har politikerne for å bedre ytringsfriheten i offentlig sektor? Les hva stortingspartiene har svart på Akademikernes årlige spørsmål.

Akademikerne spør – politikerne svarer

Akademikerne har utfordret stortingspartiene til å svare på totalt 22 spørsmål om sentrale politiske temaer i valgkampen – innen næringsliv og nyskaping, utdanning og forskning, og arbeidsliv.

Samtlige stortingspartier svarer at de vil sikre ordninger for kompetanseløft for høyt utdannede – en svært viktig sak for Akademikerne.

- Digitalisering og rask utvikling av ny kunnskap endrer arbeidslivet i en fart ingen av å fullt ut kan se konsekvensene av. Utviklingen innebærer at kompetanse mer enn noen gang er ferskvare. Dette er politikerne nødt til å ta på alvor, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Arbeidstakerne, næringslivet og samfunnet taper i dag på at de ansattes kompetanse ikke oppdateres, understreker Sollien.

- Det er positivt at partiene ønsker å heve kompetansen også for høyt utdannede. Men jeg er usikker på om de fullt ut ser hva som står på spill: Tusenvis av arbeidstakere får ikke utnyttet sitt potensiale. Høyt utdannede må også med i en kompetansereform, sier Sollien.

 

Ansatte i staten må få lov å ytre seg

I stor grad svarer partiene positivt til å prioritere viktige saker for Akademikerne.

- Alle partiene lover å bedre varslervernet og bedre vilkårene for ytringsfrihet i offentlig sektor. Dette kommer Akademikerne til å følge nøye med på i tiden fremover. Offentlig sektor, med akademia og helsesektoren i spissen, er verstinger på dette området, sier Sollien.

Akademikernes leder trekker også frem viktigheten av å bevare den norske samarbeidsmodellen i årene fremover – noe alle partier igjen er omforente om.

- Norge bygger på en samarbeidsmodell med sterke parter. Her må vi som arbeidstakerorganisasjon selv ta et ansvar, men det er også en politisk oppgave å legge til rette for organiserte arbeidsgiver- og arbeidstagerparter. Et velfungerende arbeidsliv er helt avhengig av dette, sier Sollien.

Frp og miljø

Det er små forskjeller i partienes svar innenfor næringsliv og nyskaping, i Akademikernes kartlegging. Frp skiller seg imidlertid ut fra de andre partiene på miljøfeltet: Det er kun dette partiet som ikke svarer at de ønsker å «at offentlig innkjøpspolitikk skal ha som krav å redusere klimautslipp».

- Frp har ikke markert seg som noe miljøparti, og gjør det heller ikke i denne sammenhengen. Krav til offentlige innkjøp er et viktig virkemiddel for å få ned klimautslippene, og det burde være et selvsagt grep å ta – også for Frp, kommenterer Sollien.

Alle stortingspartiene svarer at de vil sikre økte investeringer til bygg og utstyr i sykehusene. Sollien er ikke overbevist:

- Vi har over flere år sett et enormt investeringsetterslep i sykehussektoren. Gamle bygg og utdatert utstyr rammer til syvende og sist pasientene. Et investeringsløft her helt nødvendig, for å sikre en av grunnpilarene i den norske velferdsstaten.

 Les alle politikernes svar i vedlegget under.

Les også