Akademikerne spør, partiene svarer

Publisert 

Akademikerne har før kommunevalget utfordret partiene til å svare på 20 viktige politiske spørsmål. Samtlige åtte partier på Stortinget svart.

Akademikerne spør, partiene svarer

- Dette er en interessant øvelse og det gir oss gode muligheter for å sammenligne partienes ambisjoner i saker som er viktig for oss, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

Skoleledelse er blitt en het potet i kommunevalget etter at Akademikerne har løftet saken. Partiene er splittet i synet på om skoleeiers muligheter for styring av skolen bør styrkes. Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre peker på at kommunene må bli flinkere til å bruke det handlingsrommet som allerede finnes. På spørsmål om partiene vil at universitetsutdannede lektorer skal være hovedregelen i studiespesialiserende fag og foretrukket på ungdomstrinnet svarer både SV, MDG, Sp og KrF nei. Arbeiderpartiet og Høyre svarer noe vagere, mens kun FrP svarer ja.

- Flere lektorer i skolen vil føre til bedre læringsutbytte for alle. Det vil bidra til å redusere de sosiale forskjellene og gi alle elever større muligheter for å lykkes, uansett sosioøkonomisk bakgrunn, sier Aarbakke (se hans kronikk i Dagbladet 3. september) .

Betydningen av offentlige innkjøp er en annen sak som Akademikerne tidligere har løftet. Spørreundersøkelsen viser at samtlige partier ønsker tiltak som kan øke innovasjonen i offentlige anskaffelser, men partiene sier lite om hvordan de vil gjøre dette. På spørsmål om Norge trenger en helhetlig innovasjonspolitikk er svarene sprikende. Akademikerne har tidligere etterlyst smarte omstillingspakker og ønsker en mer helhetlig innovasjonspolitikk.

- Vi trenger kommuner som er villige til å satse på bedriftsetableringer og som evner å bruke offentlige innkjøp som en katalysator for innovasjon og nyskaping i næringslivet, sier Aarbakke.

Alle spørsmål og svar fra partiene finnes i dokumentet under.

 

Les også