Akademikerne i kontaktutvalget

Publisert 

Leder Knut Aarbakke og generalsekretær Tove Storrødvann møtte for Akademikerne i regjeringens kontaktutvalg onsdag 4. februar. Tema for møtet var de økonomiske utsiktene og inntektsoppgjøret våren 2015.

Akademikerne i kontaktutvalget
Knut Aarbakke og Erna Solberg. Foto: Akademikerne, oktober 2014

Akademikernes innspill
Lav oljepris og reduserte investeringer på norsk sokkel, vil bremse farten i norsk økonomi i 2015. Selv om vi kommer til å ha store oljeinntekter i mange tiår fremover, må vi nå begynne og tenke på omstillingen av norsk økonomi. Dette er ikke et dystert bilde. Fallet i valutakursen er bra for eksportindustrien, og lave renter er gunstig for kapitalintensive næringer. Vi har en velkvalifisert arbeidsstokk og et velorganisert samfunn.

Utfordringen nå er å realisere visjonen om at det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden og den jobben starter nå. Langtidsplanen er ikke realisert før målene er nådd. Det kommer til å bli krevende å heve forskningsinnsatsen opp til tre prosent av BNP innen 2030. Det kommer til å bli krevende å utvikle mer forskning og høyere utdanning i verdensklasse. Og det kommer til å bli krevende å levere forskning og høyere utdanning med den høye relevansen som både næringslivet og offentlig sektor trenger. Akademikerne er tilfreds med at finansieringsutvalget foreslår å opprette et system med utviklingskontrakter mellom lærestedene og departementet. Akademikerne mener likevel at det må enda sterkere økonomisk prioritering til enn det utvalget skisserer.

Akademikerne har også høye forventninger til produktivitetskommisjonen – ikke minst med tanke på en helt nødvendig modernisering av offentlig sektor. Her trengs det mer helhetstenking, mindre styring og mer ledelse samt en flytting av ansvar til så nær brukerne som mulig.

Akademikerne oppfordrer også regjeringen til å søke et bredt skattepolitisk forlik på Stortinget. Selv om Akademikerne ikke er enig i alt Scheel-utvalget foreslår, trenger Norge et skattesystem for en ny tid. Det er også riktig i et klimaperspektiv å skattlegge forbruk høyere og arbeid lavere enn slik det er tilfelle i dag.

Akademikerne er innstilt på et lønnsoppgjør innenfor ansvarlige rammer. Jo mindre den disponible rammen er, jo viktigere blir det å bruke pengene riktig. Det fordrer at pengene fordeles lokalt.