-Riktig fokus fra Produktivitetskommisjonen

Publisert 

- Jeg er fornøyd med at Produktivitetskommisjonens første rapport legger stor vekt på offentlig sektor og på å heve kvaliteten i UH-sektoren, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

-Riktig fokus fra Produktivitetskommisjonen
Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen. Her fra Akademikernes konferanse høsten 2014. Foto: Akademikerne

Produktivitetskommisjonen leverte i dag sin første rapport, Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd. Rapporten stiller mange interessante diagnoser om hva som må til for å øke produktiviteten i Norge. Velferdsnivået i 2025 og 2050 avgjøres av hva vi gjør nå. 

- Jeg er glad for at kommisjonen er så tydelig på at utdanning og forskning er nøkkelen til økt produktivitet, og jeg støtter kommisjonen i behovet for å heve kvaliteten i hele kunnskapssektoren. Det er stort behov for omstillingsevne i næringslivet. Dette forutsetter mer målrettet utdanningspolitikk med større fokus på kvalitet og arbeidsdeling og mindre snakk om lærertetthet og mastersyke, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

I tillegg til forskning og høyere utdanning er Akademikerne enige med kommisjonen om at man må ta for seg offentlig sektor. Dette er både en forutsetning for vekst i privat sektor, samtidig som produktivitetsforbedringer i offentlig sektor er viktig i seg selv. Ikke minst må man se på

  • Strukturnivået – dvs. helhetstenking, styring og organisering
  • Systemnivået – dvs. ledelse, samarbeid og arbeidsgiverideologi
  • Operasjonelt nivå – som offentlig innkjøp og tariffavtalene i offentlig sektor

- Det som skrives om offentlig sektor i rapporten er i god harmoni med det Akademikerne har spilt inn. Særlig viktig er tydeligere prioritering av mål, resultatkrav og at ledere gis mer ansvar, sier Aarbakke.

Akademikerne håper vi nå kan få en fordomsfri debatt om utfordringsbildet i Norge og ser frem til kommisjonens neste rapport som skal ha hovedfokus på:

  • Teknologi, utvikling, innovasjon
  • Bedre bruk av arbeidskraftsressursene
  • Tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor