- Støtter forslag om færre regioner

Publisert 

- Akademikerne støtter regjeringen når de foreslår færre og større regioner. Vi trenger å tenke mer helhetlig rundt de store bo- og arbeidsmarkedsregionene, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

- Støtter forslag om færre regioner
Knut Aarbakke

Regjeringen vil ha om lag 10 regioner. I meldingen foreslås det tiltak for å styrke regionene som premissleverandør for egen utvikling og bedre samordning mellom kommuner, region og stat. Det foreslås overføring og vurdering av overføring av oppgaver og ansvar innen en rekke områder. Blant annet innenfor samferdsel, kulturminnevern, kultur, næringsutvikling og friluftsliv, står det i pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Ekstern lenke).

- Vi har tidligere etterlyst en sterkere regiontenking. På lokalt og regionalt nivå må det bli en større sammenheng i blant annet teknisk infrastruktur, transportsystemer og utvikling av nærings- og boarealer. Dette er ikke bare viktig for enkeltpersoner, men for næringsutviklingen også, sier Aarbakke.

En god tjenesteproduksjon til befolkningen er avhengig av sterke fagmiljøer. Disse finner man flest av i de større enhetene.

- Større regioner vil føre til sterkere fagmiljøer. Dette vil gi bedre tjenester til befolkningen. Oppgaveløsning i de større regionene vil også kreve et godt samarbeid på tvers av fagdisiplinene. Her vil våre medlemmer være viktige ansatte som bidrar med nøkkelkompetanse, sier Aarbakke