- Langt lerret å bleke for produktivitetskommisjonen

Publisert 

Akademikerne leverte tirsdag sitt høringssvar om Produktivitetskommisjonens første rapport. – Selv om rapporten er lang, savner vi blant annet en dypere analyse av offentlig sektor, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

- Langt lerret å bleke for produktivitetskommisjonen
Knut Aarbakke

Produktivitetskommisjonens første delrapport – NOU 2015:1 er på hele 555 sider, og det faktum at den bare er den første rapporten, er betegnende for den voldsomme bredden i temaer kommisjonen må kartlegge og analysere for å kunne "diagnostisere og behandle" Norges produktivitetsutfordringer. Akademikerne har i sitt høringssvar til Finansdepartementet pekt på at det er mange viktige utfordringer og muligheter produktivitetskommisjonen foreløpig ikke har tatt tak i – eller bare overfladisk har omtalt i sin omfangsrike rapport. 

- Analysene av produktivitetsveksten i offentlig sektor i rapporten er litt for lettvinte og overfladiske. Når man i tillegg leser om store offentlige reformer som gjerne er både dårlig utredet på forhånd – og ikke evaluert i ettertid, så skjønner man at det er en myriade av undersektorer av offentlig sektor som kommisjonen kan og bør og må analysere mye grundigere. Her må det komme mer i neste rapport, sier Aarbakke.

I Akademikernes høringssvar som inkluderer bidrag fra både Legeforeningen og Samfunnsviterne kan man lese om gode eksempler fra produktivitet i helsesektoren som viser at samfunnet både går glipp av potensielt enorme produktivitetsgevinster på enkelte områder og forskriver feil medisin på andre.

Les hele Akademikernes høringssvar her