- Enig i at det må prioriteres tydeligere i offentlig sektor

Publisert 

- Modernisering av offentlig sektor er viktig for å øke produktivitet og effektivitet. Produktivitetskommisjonen etterlyser blant annet tydeligere prioritering av mål og mindre byråkrati. Dette er jeg enig i. Vi skal nå lese rapporten nøye og være en konstruktiv bidragsyter i debatten om morgendagens offentlige sektor, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

- Enig i at det må prioriteres tydeligere i offentlig sektor

Akademikerne om Produktivitetskommisjonen:

Produktivitetskommisjonen leverte i dag sin andre rapport til Finansminister Siv Jensen. Rapporten tar blant annet for seg produktivitet i offentlig sektor, og kommisjonen anbefaler blant annet tydeligere prioritering av mål og evne til å legge ned gamle aktiviteter for å gi plass til nye. I tillegg anbefales det reformer i kommunestruktur og statlig regional forvaltning for å stimulere næringsutvikling og teknologibruk. Kommisjonen skriver også om samfunnsmessige gevinster i økt digitalisering av hele samfunnet.

- Jeg håper at tiden med ostehøvelkutt i statsbudsjettet er forbi, og at vi nå kan diskutere konkrete produktivitetsforbedringer i offentlig sektor. Det viktigste grepet for økt effektivitet er å styrke ledere og ansattes autonomi. Politikerne må bestemme målsettingene, men virksomhetene må få større frihetsgrader og mer ansvar i måloppnåelsen. Dagens regelstyrte og sentralistiske system må derfor erstattes av en tillitsreform, sier Aarbakke.

Akademikerne leverte i fjor et omfattende innspill til kommisjonen om hvordan offentlig sektor bør organiseres for å styrke produktiviteten. Innspillet omfattet bl.a. styring og ledelse, forenklinger i forvaltningen, og forbedringspotensialet i offentlige innkjøp. Kommisjonen går grundig inn i flere av disse problemstillingene.

Akademikerne mener at det er mulig å hente ut store produktivitetsforbedringer i offentlig sektor, men at dette må skje gjennom endringer i styring og ledelse, og en mer optimal ressursbruk. Akademikerne har uttalt seg kritisk til de sjablonmessige kuttene på hhv. 0,5 og 0,6 prosent som har blitt gjennomført i de to siste statsbudsjettene.