IA-avtalen

Sentrale IA-dokumenter.

Myndighetene og partene i arbeidslivet inngikk 14.12.2005 en avtale om å videreføre samarbeidet om et inkluderende arbeidsliv for perioden 2006-2009. IA-avtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd. Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet. 

 

IA-avtalen 2014-2018

IA-avtalen og protokoll 2010-2013:

Forrige avtale:

 

Handlingsplan:

En handlingsplan for det videre arbeidet med IA-avtalen ble vedtatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 25. mai 2010. Senere oppdatert.

 

Samarbeidsavtale:

Mal for samarbeidsavtale mellom den enkelte IA-virksomhet og NAV arbeidslivssenter er nå klar for å bli tatt i bruk.

 

 

Brev fra Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd og oppfølgingsgruppen:

 

På Arbeidsdepartementets nettsider er det laget et eget nettsted hvor alle felles IA-dokumenter legges ut:

 

Nyttig om nye regler om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere: