NAV er i ferd med å digitalisere sykmeldingen

Publisert 

NAV er i ferd med å digitalisere sykmeldingen, noe som vil berøre stadig flere sykmeldte og arbeidsgivere i landet. Digitalisering skal gjøre kommunikasjonen enklere for alle involverte: den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV.

NAV er i ferd med å digitalisere sykmeldingen

29. september skjer dette:

  1. Den sykmeldte mottar en SMS eller epost etter å ha mottatt sykmelding fra legen sin.
  2. Den sykmeldte logger inn på nav.no, finner sykmeldingen sin under Ditt Sykefravær, kontrollerer sykmeldingen og sender den digitalt til arbeidsgiveren sin. Foreløpig gjelder løsningen kun dagens del C av sykmeldingen.
  3. Arbeidsgiveren mottar sykmeldingen i meldingsboksen hos Altinn og melder samtidig tilbake til NAV hvem hos arbeidsgiver som har ansvar for å følge opp den sykmeldte.
  4. På Ditt Sykefravær på nav.no finner den sykmeldte også informasjon og oppgaver knyttet til sitt sykefravær, inkludert informasjon om aktivitetskravet.

NAV arbeider med å digitalisere hele sykmeldingen, men enn så lenge må del D fylles ut og leveres på vanlig måte – det vil si papir.

Mer informasjon til sykmeldte og arbeidsgivere finnes på nav.no/digitalsykmelding.