Likestilling - like muligheter

Akademikerne arbeider for et arbeidsliv hvor det er en persons evner, interesser og innsatsvilje som er styrende for suksess, ikke kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller legning.

Akademikerne er bekymret for den sterke kjønnsdelingen i norsk arbeidsliv, norske menn jobber i hovedsak i privat sektor, norske kvinner i hovedsak i offentlig sektor. 

Med store lønnsforskjeller mellom sektorene skaper dette et alvorlig likelønnsproblem.