Ulik likestilling i arbeidslivet

Publisert 

28. september rettes søkelyset mot utfordringer vi som likestillingsland står overfor, med debatt og lansering av boka Ulik likestilling i arbeidslivet. Boka presenterer forskning på kjønn og likestilling i arbeidsliv, familie og samfunnsliv fra ulike perspektiv og med ulike metoder.

Ulik likestilling i arbeidslivet

I tillegg til forskningsbasert kunnskap inneholder boka viktige bidrag fra arbeidslivets parter. Lanseringen åpnes av statsråd Solveig Horne. Deretter vil ledere for partene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden stille til debatt, som ledes av Dagbladet-kommentator Marie Simonsen, og gjøre opp status:

Hvilke likestillingsutfordringer er mest sentrale i dag? Er arbeidslivets parter enige om mål og midler for å oppnå likestilling? I samspillet mellom familie- og arbeidsliv – hva må til for å sikre menn og kvinner like muligheter til deltakelse?

I tillegg løfter vi blikket mot framtiden: Hvilke likestillingsutfordringer reiser stikkord som globalisering og migrasjon, økt leve- og pensjonsalder, digitalisering, delingsøkonomi og arbeidsledighet?

Boka er et resultat av arbeidet CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning har gjort for å fremme forskning på kjønnslikestilling i arbeidslivet, og har bidragsytere fra hele landet.

Lanseringen avsluttes med forfriskninger og mingling!

Du får høre:

  • Solveig Horne, statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet

  • Sigtona Halrynjo og Mari Teigen, redaktører for boka og forskere på CORE og Institutt for samfunnsforskning

  • Marie Simonsen, debattleder og kommentator i Dagbladet

  • Anne-Kari Bratten, leder for Spekter

  • Gunn Marit Helgesen, leder for KS

  • Idar Kreutzer, leder for Finans Norge

  • Jorunn Berland, leder for YS

  • Kjetil Rekdal, nestleder for UNIO

  • Marit Hermansen, leder for Akademikerne

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Du må gjerne videresende invitasjonen til andre interesserte! Hvis du ikke allerede er påmeldt, kan du melde deg på her innen fristen 26. september. Oppdatert arrangementsinformasjon finner du her.