Trepartsamarbeid om likestilling

Publisert 

- Et bredt anlagt trepartsamarbeid om likestilling i arbeidslivet er en spennende tanke, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke. - Innholdet i et slikt samarbeid må partene og myndighetene drøfte nærmere, sier han.

Trepartsamarbeid om likestilling

Dette er et av forslagene fra Likestillingsutvalgets utredning Politikk for likestilling. 

- Jeg håper også at regjeringen allerede i statsbudsjettet for neste år følger opp forslaget om at fedre skal gis selvstendig rett til foreldrepenger. Det er på høy tid. Tredeling av foreldrepengeperioden er også et viktig tiltak for likere deling av arbeid og omsorg mellom menn og kvinner, sier Aarbakke.

Les også